dr n.med. Anna Kochanek-Leśniewska – specjalista protetyki stomatologicznej

Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie w 2000r. Wieloletni pracownik naukowy Katedry Protetyki Stomatologicznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego , obecnie na stanowisku adiunkta;

ZAKRES USŁUG

Pełen zakres leczenia protetycznego.

Uzupełnienia protetyczne stałe:

 • odbudowy uzębienia na implantach,
 • licówki porcelanowe,
 • korony i mosty pełnoceramiczne i metalowo-porcelanowe,
 • wkłady koronowo-korzeniowe,
 • inley’e, onley’e,

Uzupełnienia protetyczne ruchome :

 • protezy szkieletowe na zaczepach precyzyjnych-zasuwy, zatrzaski, teleskopy
 • protezy over-denture,
 • protezy całkowite
 • leczy dysfunkcje stawu skroniowo-żuchwowego- szyny relaksacyjne

Specjalizuje się w:

 • trudnych klinicznie odbudowach protetycznych na istniejącym uzębieniu, jak również na
  implantach (włącznie z zaburzoną wysokością zwarcia),
 • leczeniu chorób stawów skroniowo-żuchwowych i bólów głowy spowodowanych zaburzeniami
  układu stomatognatycznego,
 • poprawie wyglądu uzębienia za pomocą estetycznych licówek porcelanowych.