dr n.med. Agnieszka Kryńska-Ziółkowska

a (13)2001 r.-dyplom lekarza stomatologa Oddziału Stomatologii I Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej  w Warszawie;
W trakcie studiów uczestniczyła w badaniach naukowych Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Zakładzie  Ortodoncji  Akademii Medycznej w Warszawie.

2010 r.-obrona pracy doktorskiej w dziedzinie ortodoncji:

Wyniki i  stabilność leczenia wad klasy II z ekstrakcją dwóch górnych zębów przedtrzonowych”.

Specjalizuje się  w leczeniu ortodontycznym dzieci i dorosłych, stosując w swej pracy wiele nowoczesnych metod leczenia.
Stosuje aparaty ruchome i stałe – zarówno metalowe, w tym samoligaturujące, jak i estetyczne.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.
Uczestniczy  w zjazdach Polskiego i Europejskiego Towarzystwa Ortodontycznego.

Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe na licznych szkoleniach ,kursach ,sympozjach i konferencjach, prowadzonych przez największe autorytety na świecie  z dziedziny ortodoncji.

Przyjmuje :
wybrane środy miesiąca: 10:00-19:00

Certyfikaty: