RTG, RVG

RTG, RVG (radiowizjografia-czyli zdjęcia zębów wewnątrzustne w systemie cyfrowym).

Cyfrowa technologia wykorzystywanego sprzętu, nie tylko podnosi jakość zdjęć ,ale jednocześnie ogranicza do absolutnego minimum dawkę promieniowania potrzebnego do ich wykonania.
Posiadamy najnowocześniejszy system cyfrowego obrazowania w radiologii stomatologicznej-system radiowizjografii Kodak 6100.

System ten pozwala  na wykonywanie i analizowanie zdjęć radiologicznych, które gwarantują najwyższą na świecie jakość obrazu.

W systemie tym analogowe klisze rtg zostają zastąpione cyfrowym czujnikiem, co pozwala dodatkowo jeszcze obniżyć dawką promieniowania nawet kilkakrotnie w porównaniu z  tradycyjną metodą.

Technologia czujnika RVG 6100 to wynik wielu lat doświadczeń firmy Kodak w cyfrowej radiologii stomatologicznej.

Obraz na monitorze pojawia się w czasie poniżej 2 sekund, redukując tym samym czas oczekiwania.

W związku, że prowadzimy działalność wymagającą zezwolenia na stosowanie promieniowania jonizującego-wdrożony został system zarządzania jakością.

System zarządzania jakością jest jednym z elementów ochrony radiologicznej między innymi mający na celu optymalizację dawek dla pacjentów, a także ochronę personelu.

W ramach systemu zarządzania jakością wykonywane są: akceptacyjne, podstawowe i specjalistyczne testy kontroli parametrów technicznych aparatury radiologicznej.

W celu skontrolowania jak działa system zarządzania jakością dokonywane są wewnętrzne audyty tego systemu – ważne jest dla nas bezpieczeństwo naszych pacjentów!

Należy jednocześnie pamiętać, że dawki przy wykonywaniu zdjęć zębowych wewnątrzustnych są stosunkowo niskie.

Dawka skuteczna  dla takiego rodzaju zdjęcia to 0,008 mSv ,a dopuszczona przepisami prawa dawka graniczna   dla  ogółu ludności w ciągu jednego roku kalendarzowego to 1mSv!

Pacjenci kierowani przez innych lekarzy dentystów na rtg zęba otrzymują wynik badania w postaci wydruku na papierze lub na płycie CD.

Lekarze wykonujący zdjęcia rtg w Dens-Med  posiadają ku temu odpowiednie kwalifikacje m.in. aktualne kursy z ochrony radiologicznej pacjenta odnawiane co 5 lat.

Lek.dent. Paweł Fołtyn posiada ponadto uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej wydane przez Głównego Inspektora Sanitarnego.


Kontakt

DENS-MED
Krakowska 43
26-800 Białobrzegi


+48 613 20 11
572-495-910
recepcja@densmed.pl


Pon–Pt: 9:00-19:00
Wybrane soboty:
9:00-13:00